Giờ giải lao đồng nghiệp gạ giao lưu


74
Share

Giờ giải lao đồng nghiệp gạ giao lưu Đến giờ nghỉ trưa ở văn phòng công ty, em gái là nhân viên văn phòng bỗng dưng ngứa lồn không sao chịu nổi. Nhìn quanh thấy chỉ còn một nam đồng nghiệp và mình trong văn phòng, thế là em qua gạ gẫm anh chàng đồng nghiệp. Lúc đầu anh chàng đồng nghiệp hơi bỡ ngỡ vì bất ngờ, nhưng tự nhiên được em đồng nghiệp chân dài xinh xắn mang lồn dâng cho chịch thì tội gì không ăn.

Giờ giải lao đồng nghiệp gạ giao lưu